Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

 

Pedagogické pôsobenie mimo FA STU:


Oponent záverečných bakalárskych prác na Stavebnej fakulte STU od roku 2010

 

Organizácia vedeckých a umeleckých podujatí:


Tajomník, odborný garant a autor súťažných podmienok medzinárodnej študentskej súťaže Xella 1996 – 2011 

 

Vedecko – výskumná  a  publikačná činnosť


Výskumné projekty:

Selcová Ľ. - Antal, J. (vedúci grantovej úlohy )– Budkeová B. – Dubovský V. – Ferianc D. – Kadová E. – Kušnír L. – Masný R. –– Šarafín M. – Vítková Ľ. – Doršic M. – Hatalová D. – Iskrová A. – Kolláriková M. – Masný J. – Vodičková E. – Pálfiová A.  : Aktualizácia foriem bývania v transformačnom procese spoločnosti. 1999 –2001, č.1/6131/99 

Selcová, Ľ. (vedúci výskumnej úlohy úlohy )- Antal, J .– Masný, R. - Pavlová, S.,  Šarafín, M.- Šarafín M.ml. - Majtán, Š.- Hojsík, I. – Antalová, J. :: „Bývanie a práca“,  Inštitucionálny výskum č. 56/02, 2002 – 2004 

Selcová Ľ. - Antal J. – Ferianc D. (vedúci grantovej úlohy )– Budkeová B. – Dubovský V. – Kušnír L. – Kadová E. - Masný R. –Šarafín M. –– Havaj J. – Csellágh P. – Antalová J. – Draškovec B. – Luptáková Z. – Pavlová S. –Poničanová K. – Šarafín M.ml.:  Transformácia prechodných foriem ubytovania v trhových spoločensko-ekonomických podmienkach. , 2002 –2004, č.1/9049/02 

Selcová, Ľ. - Šarafín, M. - Budiaková, M. - Šimkovič, V. - Budkeová, B. - Ferianc, D. - Somora, B. - Mikušková, D. - Žalman, P. - Oravcová, E. - Andráš, M.:  Nové princípy pre navrhovanie obytných a občianskych nízkoenergetických budov, MŠ 1/2642/05, 2005 – 2007, 

Selcová, Ľ.-Budiaková M.a kolektív : Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie, č. 511-047STU-4/2010, 2010 

 

Publikačná činnosť:                

Selcová Ľubica – Duboissová  Petroffova Marie-Pierre : Podkrovia – 2. vyd.- , Jaga group, s.r.o., 2005, - 151s – ISBN 80-8076-018-7 

Selcová Ľubica – Duboissová  Petroffova Marie-Pierre : Podkroví – 2. vyd.- Česká  republika,  

Praha, Jaga group, s.r.o., 2005, - 151s – ISBN 80-8076-026-8 

Selcová, Ľubica.. Antal, Ján : Obytná budova, Všeobecná charakteristika, In :  Prof. Ing.arch. Ján Antal , PhD. a  kolektív autorov  : Praktická príručka funkčných a technických  požiadaviek  na výstavbu, Verlag  DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o., 2005, 7/4.2, - s. 1-2- , ISSN 1335-8634 

Selcová, Ľubica.. Antal, Ján : Obytná budova, Triedenie obytných budov, In :  Prof. Ing.arch. Ján Antal , PhD. a  kolektív autorov  : Praktická príručka funkčných a technických  požiadaviek  na výstavbu, Verlag  DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o., 2005, 7/4.1, - s. 1-6- , ISSN 1335-8634 

Selcová, Ľubica.. Antal, Ján : Obytná budova, Priestory obytnej budovy, In :  Prof. Ing.arch. Ján Antal , PhD. a  kolektív autorov  : Praktická príručka funkčných a technických  požiadaviek  na výstavbu, Verlag  DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o., 2005, 7/4.3, - s. 1-20- , ISSN 1335-8634 

Selcová, Ľubica.. Antal, Ján : Obytná budova, Umiestnenie obytnej budovy, In :  Prof. Ing.arch. Ján Antal , PhD. a  kolektív autorov  : Praktická príručka funkčných a technických  požiadaviek  na výstavbu, Verlag  DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o., 2005, 7/4.4, - s. 1-4- , ISSN 1335-8634 

Selcová, Ľubica.. Antal, Ján - Ferianc, Dušan-Kadová, Eva - Kušnír, Ladislav : Revitalizácia obytných budov typizovanej výstavby, In :  Prof. Ing.arch. Ján Antal , PhD. a   kolektív autorov  :Praktická príručka funkčných a technických  požiadaviek  na výstavbu,  Verlag  DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o., 2005, 7/4.6, - s. 1-25- , ISSN 1335-8634         

Selcová, Ľubica : Podkrovný byt, In :  Prof. Ing.arch. Ján Antal , PhD. a  kolektív autorov  : Praktická príručka funkčných a technických  požiadaviek  na výstavbu, Verlag  DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o.,2005 , časť 7/3.3.3. , ISSN 1335-8634, 

Selcová, Ľubica. : Bývanie a práca, In :  Prof. Ing.arch. Ján Antal , PhD. a  kolektív autorov  : Praktická príručka funkčných a technických  požiadaviek  na výstavbu, Verlag  DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o., október 2008, časť 7/10 , ISSN 1335-8634 

 

Odborné práce v zborníkoch a časopisoch:

Selcová, Ľ. : Rodinné domy pre Detvu, In :  Puškár, B. Vízie mesta Detva, Bratislava, STU v Bratislave, 2011, ISBN 978-80-227-3541-4 

Selcová, Ľ. Prefabrikácia bývania v malých sídlach a v krajine. In Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka X. : Obnova duchovného,kultúrneho a ekonomického potenciálu vidieka.Zborník referátov z Konferencie s medzinárodnou účasťou.Bratislava,SR,25.5.2011. Bratislava: STU v Bratislave, 2011, s. 245--254. ISBN 978-80-227-3536-0. 

Selcová, Ľ. Súťaž XELLA. Informačné listy FA STU roč.17, jún-č.10. s. 14--15., 2010, 

Selcová, Ľ. Energetická efektívnosť budov a nanotechnológie. Stavba : mesačník pre stavebníctvo a architektúru roč.13, č.2. s. 84--87. , 2010, ISSN 1335-5406. 

Selcová, Ľ. Recenzia knihy M.Dulla a kol..:Slávne vily Slovenska. Alfa spectra FA STU roč.14, č.1-4 : Architektonické listy FA STU. s. 44--45., 2009,  ISSN 1135-2679. 

Selcová, Ľ. , Šafáriková, B. : Neštandarné bývanie pre sociálne neprispôsobivých. Ekológia, sociológia a architektúra. Stavba : mesačník pre stavebníctvo a architektúru roč.12, č.3. s. 56--59. ISSN 1335-5406. 

Selcová, Ľ. Penthouse ako reprezentatívna forma bývania. Stavba : mesačník pre stavebníctvo a architektúru roč.11, č.11. s. 32--35. ISSN 1335-5406.. , 2008, ISSN 1335-5406. 

Antal, J. -- Selcová, Ľ. : Jozef Lacko a jeho príspevok k názoru na moderné bývanie. Projekt : revue slovenskej architektúry roč.49, č.4. s. 24--25., 2007,  ISSN 1335-2180. 

Selcová, Ľ. Téma: rodinný dom : Miesto diania: fakulta architektúry. Stavba : mesačník pre stavebníctvo a architektúru Roč. 9, č. 7-8. s. 74--76., 2006,  ISSN 1335-5406. 

Selcová, Ľ. -  Antalová, L. : Súzvuk "klampiarčiny" s architektúrou. Stavba : mesačník pre stavebníctvo a architektúru Roč. 8, č. 4. s. 23--25. , 2005, ISSN 1335-5406. 

Selcová, Ľ. -- Michalica , M. Moravská ulica v Púchove znovu ožíva . Stavba : mesačník pre stavebníctvo a architektúru Roč. 7, č. 3. s. 16--18. , 2004, ISSN 1335-5406. 

Selcová, Ľ. Pohľadový betón a minimalizmus. Stavba : mesačník pre stavebníctvo a architektúru Roč. 7, č. 10. s. 32--33., 2004,  ISSN 1335-5406 

Selcová, Ľ. Plochá či šikmá strecha?. Stavba : mesačník pre stavebníctvo a architektúru Roč. 6, č. 7-8. s. 19--21., 2003,  ISSN 1335-5406. 

Selcová, Ľ. Bývame v podkroví kvalitne a bezpečne. Stavba : mesačník pre stavebníctvo a architektúru Roč. 5, č. 12. s. 17--19., 2002, ISSN 1335-5406. 

Selcová, Ľ. : Trikrát bytovka , jeden záver, In: Stavba: mesačník pre stavebnícrvo a architektúru, roč. 4, 02/2001, str. 30-32

 

Umelecko - tvorivá činnosť:


Selcová, Ľubica-Antal, Ján-Antalová Libuša : Lekáreň pod Manderlom, katalóg Salónu architektúry 2001

Selcová, Ľubica-Antal, Ján-Antalová Libuša : Rodinný dom pre p. Hamara, Malacky, 2003 realizované 

Selcová, Ľubica-Antal, Ján-Michalica, Miroslav: Bytové domy B, C, D, E, F, G, H1, H2, H3, K, L2, Moravská ulica, Pešia zóna,  Púchov (všetky stupne projektovej  dokumentácie )2001 – 2011,realizované 

Selcová, Ľubica.- Antal, Ján.- Michalica, Miroslav.: Polyfunkčný bytový dom „Lachovec“, 2006 PPRS 

Selcová, Ľubica.- Antal, Ján.- Michalica, Miroslav.: Polyfunkčný bytový dom Štefánikova ulica, Púchov, 2006 realizácia 

Selcová, Ľubica-Antal, Ján-Michalica, Miroslav : Nadstavba bytového domu Nábr . Svobodu 44, BA, 2002 realizácia 

Selcová, Ľubica-Antal, Ján-Michalica, Miroslav : Nadstavba bytového domu, Jahodová, BA, 2005 realizácia, 

Selcová, Ľubica.- Antal, Ján.- Michalica, Miroslav.: Polyfunkčný obytný dom  „Atrium“, 2009 realizácia  

Selcová, Ľubica-Antal, Ján-Antalová Libuša : Rekonštrukcia rodinného  domu,  Grinava, 2003  

Selcová, Ľubica-Antal, Ján : Interiér vstupných priestorov a prekrytie vstupu, Elektrovod , Čulenova, BA, 2004 realizácia 

Selcová, Ľubica.- Antal, Ján.- Michalica, Miroslav : Polyfunkčný bytový dom Atrium, Bratislava,    2009 realizácia 

Selcová, Ľubica.- Antal, Ján.- Michalica, Miroslav.: Rodinný dom Lognier, 2005,PPSP 

Selcová, Ľubica.- Antal, Ján.- Michalica, Miroslav.:  Rekonštrukcia  a prestavba

administrat. – obch. budovy DcaTherm, Dubnica n/V, realizované 2008 

Selcová, Ľubica.- Antal, Ján.- Michalica, Miroslav.: Polyfunkčný obytný komplex – obytná zóna Dvory , Púchov, PPRS, 2007, 

Selcová, Ľubica.- Antal, Ján.- Michalica, Miroslav- Dlhý, Dušan : Center      Carpatia Púchov, PPRS 2008 

Selcová, Ľubica.- Antal, Ján.- Michalica, Miroslav.: Detské zábavné centrum, Púchov, 2009 PPRS 

Selcová, Ľubica.- Antal, Ján.- Michalica, Miroslav: Administratívna budova „Rožák“, Hollého ulica, Púchov, 2009 PPRS 

Selcová, Ľubica, Richtárik,Peter(odborná spolupráca) Novostavba RD J. Svoradu,Dubnica n. Vahom, 2010

Selcová, Ľubica – Antal, Ján – Čerešňová, Zuzana.: Novostavba rodinného domu Jurkovičova – Rača, Bratislava,  2011 realizácia