Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budov

Bakalársky stupeň štúdia

Študijný odbor: 5.1.1 architektúra a urbanizmus

Študijný program: Architektúra a urbanizmus

Inžiniersky stupeň štúdia

Študijný odbor: 5.1.1 architektúra a urbanizmus

Študijný program: Architektúra

Výberové predmety: