Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budov

Na Ústave architektúry občianskych budov pôsobí osem autorizovaných architektov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s projektovaním a realizáciou stavieb. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť najmä úspechy hosť. profesora Štefana Polakoviča, ktorý je držiteľom prestížnych medzinárodných ocenení a ocenení Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR., profesora Vladimíra Šimkoviča, docenta Máriusa Žitňanského, docenta Alexandra Schleichera, alebo Ing. arch. Jozefa Bátora, ktorí rovnako získali viaceré ocenenia v architektonických súťažiach. 

Zadania ateliérových prác študentov tradične vychádzajú z potrieb praxe. Pedagógov ústavu oslovujú samosprávy alebo rôzne inštitúcie, aby sme im v spolupráci so študentami pomohli hľadať ideové návrhy vybraných občianskych budov. V nedávnom období sme takto spolupracovali s Magistrátom Bratislavy, mestskou časťou Petržalka, s mestami Trenčín, Rajecké Teplice, s obcami Blatné a Bernolákovo, alebo sme riešili dostavbu Pamiatkového úradu SR. Naši pedagógovia tiež spolupracovali s Kežmarkom a Breznom formou workshopov „Mestské zásahy“ a spomenúť treba tiež úspešný workshop „Virtuálne dunajské nábrežia“. V závere semestra vystavujeme študentské návrhy v daných lokalitách a môže sa k nim vyjadrovať odborná aj laická verejnosť. Nápady študentov môžu zadávateľom pomôcť overiť potenciál lokality, možnosti koncepčného a dispozičného riešenia, alebo môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie investičných zámerov alebo architektonických súťaží. Rovnako zadania diplomových prác často súvisia s požiadavkami praxe, alebo sú pripravované pre účely architektonických alebo študentských súťaží. Študenti pod vedením našich učiteľov získali mnoho medzinárodných a domácich ocenení, napríklad za posledných päť rokov získalo 12 našich študentov Lackovu cenu alebo odmenu, 6 naši študenti úspešne reprezentovali ústav a fakultu na medzinárodných súťažiach.