Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budov

Odmena PRO RENOVATIONE 2019/20

Odmena za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti rekonštrukcie a revitalizácie industriálnej historickej budovy.

Ing. arch. Ľuboš  Dobóczi

Téma diplomovej práce: Postindustriálna renesancia – Centrálny polyfunkčný objekt stanice a sieť vertikálnych verejných priestorov, Areál  baní Cígeľ, Prievidza

Vedúci diplomovej práce. Ing. arch. Štefan Polakovič, hosťujúci  profesor

Odmena  PRO SPIRITU 2017/18

Ing. arch. Maroš Kostelanský

Téma diplomovej práce: Farský kostol s pastoračným centrom, Považská Bystrica

Vedúci diplomovej práce:  doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.


NOMINÁCIE 2017/18

Ing. Ing. arch. Viktória Kaanová

Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.


Odmena  PRO URBIS 2016/17

Ing. arch. Jana Nagyová

Téma diplomovej práce: STARÝ most s NOVOU funkciou  / Trenčín

Vedúci diplomovej práce:  Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.


Odmena  PRO CULTURA 2016/17

Odmena za inšpiratívnu kultúrnu intervenciu do historického prostredia

Ing. arch. Martin Mikovčák

Téma diplomovej práce: Trenčín - Divadlo ako kultúrny uzol  / Trenčín

Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Štefan PolakovičNOMINÁCIE 2016/17

Ing. arch. Jana Čelková

Téma diplomovej práce: Transformácia areálu bývalých technických služieb na komunitný areál

Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.

Ing. arch. Matej Miškovský

Téma diplomovej práce: Tréningové centrum

Vedúca diplomovej práce: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.

Ing. arch. Martina Labancová

Téma diplomovej práce: Revitalizácia areálu na Jiráskovej ulici v Bardejove

Vedúca diplomovej práce: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.


CENA PROF. JOZEFA LACKA 2015/16

Ing. arch. Roman Hajtmanek

Téma diplomovej práce: Múzeum Dunajskej prírody

Vedúci diplomovej práce:  Prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.


Odmena  PRO HUMA 2015/16                                                  

Ing. arch. Filip Ponechal

Téma diplomovej práce: CO - HOUSING, zóna Sosnová, Bratislava

Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.


Odmena  PRO NATURA 2015/16

Ing. arch. Matúš Antolík

Téma diplomovej práce: Architektúra na pomedzí mesta a krajiny

Vedúci diplomovej práce:  doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.


NOMINÁCIE 2016/17

Ing. arch. Lukáš Valenčin

Téma diplomovej práce: Rýchlik - administratívny komplex - Žabotova ulica

vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Štefan Polakovič


Odmena PRO URBIS 2014/15

Ing. arch. Eva Andrášová   

Téma diplomovej práce: Kultúrno - spoločenské centrum s hostelom, ul. 29. augusta, Bratislava

Vedúci diplomovej práce:  Ing. arch. Lukáš Kordík


NOMINÁCIE 2014/15

Ing. arch. Lucia Kühnelová

Téma diplomovej práce: CultureLab Qingshuihe, Szenzhen, Čína

Vedúca diplomovej práce: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.

 

Ing. arch. Lenka Petráková

Téma diplomovej práce: Mičurin 2.0 / Areál Múzea civilizácie, Bratislava

Vedúci diplomovej práce: Prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.

 

Ing. arch. Tomáš Pohanič

Téma diplomovej práce: Lodné a dopravné múzeum / MÚDO, Bratislava

Vedúci diplomovej práce: Prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.

 

Ing. arch. Matej Štrbka

Téma diplomovej práce: Darsena - Milan City Dock

Vedúca diplomovej práce: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.


CENA PROF. JOZEFA LACKA 2013/14

Ing. arch. Martin Truba

Téma diplomovej práce: Kultúrne centrum v Lisabone

Vedúci diplomovej práce:  Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.


Odmena PRO NOVUS 2013/14

Ing. arch. Zuzana Keruľová

Téma diplomovej práce: Škola architektúry v Dubaji

Vedúca diplomovej práce:  Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.


Odmena PRO SPIRIT 2013/14

Ing. arch. Andrea Leitmannová

Téma diplomovej práce: Kameňolom - urbánna intervencia vo verejnom priestore

Vedúci diplomovej práce:  doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD