Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budovmiestnosť: 419/ tel.: (02) 57276 429/ mail: andras@fa.stuba.sk


Pedagogická činnosť:


Pedagogicky pôsobí v predmetoch:
Občianske budovy I
Ateliér architektonického navrhovania I
Ateliér architektonického navrhovania II
Ateliér architektonického navrhovania III
Ateliér III
Architektonická typológia
Architektonická typológia I
Projekt stavby
Centrá voľného času
Ateliérový seminár II - A
AT VIII - záverečná Bc. práca
Diplomová práca
Diplomový seminár
Revitalizácia verejných budov

Garantuje predmety:
Občianske budovy I
Projekt stavby
Revitalizácia verejných budov


Publikačná činnosť:


Andráš, M.: Architektonicko-konštrukčné problémy nadstavieb obytných domov T11, T12 a T13. In: Komplexná obnova bytových domov 2011 : V. medzinárodná konferencia: Architektonické riešenia, finančné zabezpečenie, trvalá udržateľnosť a kvalitné bývania. Podbanské 23.-25.11.2011. - Martin : Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2011. - ISBN 978-80-227-3605-3. - S. 135-139

Andráš, M.: Nové technológie skladovacích procesov v distribučnom centre maloobchodného reťazca. In: Nové technologické systémy v navrhovaní budov III : Vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3427-1. - S. 48-52

Andráš, M.: Protislnečná technika budov v optimalizácii pracovného prostredia. In: Nové technologické systémy v navrhovaní budov I : Vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-3383-0. - S. 30-32

Andráš, M.: Maloobchod. In: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. - Bratislava : Verlag Dashöfer. - ISSN 1335-8634. - stav - máj 2007. - , 2007, časť 8/4.2

Andráš, M.: Budovy pre veľkoobchod. In: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2006. - časť 8/4

Andráš, M.: Svetlotechnické požiadavky v kontexte typologickej optimalizácie obytných a občianskych domov. In: Energokoncepty II. Navrhovanie budov : vedecký seminár, Bratislava február 2006. - : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2494-7. - S. 76-81

Andráš, M.: Súčasné podoby architektúry rodinných domov : Zborník z vedeckej konferencie 21.4.2006 Agrokomplex Nitra. In: Konštrukcie pozemných stavieb - budovy na bývanie 2006 : Zborník z vedeckej konferencie./Nitra,21.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2398-3. - S. 10-13


Vedecko-výskumná činnosť:


VEGA 1/2642/05 - Nové princípy pre navrhovanie obytných a občianskych nízkoenergetických budov., Bratislava, FA STU, 2005-2007, riešitelia projektu: Budiaková M. ,Šarafín M., Šimkovič V., Budkeová B., Ferianc D., Selcová Ľ., Somora B., Mikušková D., Žalman P., Oravcová E., Andráš M.

VEGA 1/0859/08 Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov., FA STU 2008-2010, riešitelia projektu: Budiaková M., Šimkovič V., Budkeová B., Ferianc D., Selcová Ľ., Puškár B., Vráblová E., Pavúk J. Mikušková D., Žalman P., Oravcová E., Andráš M.


Umelecko-tvorivá činnosť:


Andráš M.: Nadstavba obytného domu, Bratislava, Konventná 17, 2008, projekt pre stavebné povolenie.

Andráš M.: Rekonštrukcia vysokoškolského internátu, Bratislava, Dopravná 21, 2009, projekt pre stavebné povolenie.

Andráš M.: Pravoslávny kostol, Bratislava, Tomašíkova, 2000, projekt pre stavebné povolenie.

Andráš M.: Nadstavba obytného domu, Bratislava, Černockého 7,9,11, 2009, projekt pre stavebné povolenie.

Andráš M.: Nadstavba obytného domu, Bratislava, Kadnárova 24,26,28, 2008, projekt pre stavebné povolenie.

Andráš M.: Rodinný dom, Pezinok, P.O.Hviezdoslava, 2009, projekt pre stavebné povolenie.

Andráš M.: Rodinný dom, Bratislava-Rača, Stupavská, 2011, projekt pre stavebné povolenie.


Výber študentských prác vedených pedagógom: