Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Noví čitatelia Knižnice FAD STU podpisujú pri prvej návšteve Dohodu o výpožičnej službe elektronickou formou (obsahuje súhlas so spracovaním osobných údajov v knižničnom systéme STU a je prehlásením o zodpovednosti študenta za všetky výpožičky z knižnice).

 

Výpožičky: 

Knižnica FAD požičiava odbornú literatúru na absenčné a prezenčné štúdium na základe platného preukazu denného študenta (ISIC) alebo preukazu zamestnanca FAD STU bezplatne.

Externým študentom, doktorandom a zamestnancom STU sa požičiava literatúra len na prezenčné štúdium v priestoroch akademickej knižnice na základe platného preukazu študenta (ISIC) alebo preukazu zamestnanca STU bezplatne. 

Externí používatelia (študenti a zamestnanci iných škôl a z iných inštitúcií) majú povolený vstup do Knižnice FAD po predložení občianskeho preukazu a ich zaregistrovaní v knižnici. Odborná literatúra sa im požičiava len prezenčne v priestoroch knižnice bezplatne.     

 

Upomienky:

V prípade, že vypožičaná literatúra nie je vrátená v stanovenom termíne, elektronický výpožičný systém knižnice vygeneruje najprv bezplatné Upozornenie, ktoré je zaslané na školskú mailovú adresu študenta v AIS. Následne sú na mailovú adresu v AIS zasielané Upomienky I. až III., pričom Upomienky III. a IV./dekanská sú doručené poštou na nahlásenú poštovú doručovaciu adresu.  

Preplnená e-mailová schránka nie je akceptovaná ako nedoručenie upozornenia či upomienky!

Upomienky sú spoplatnené podľa platného cenníka poplatkov Knižnice FAD (pozri POPLATKY).

 


V prípade otázok nám napíšte na adresu: kniznica@fad.stuba.sk alebo príďte osobne do priestorov knižnice.