Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Zákony a vyhlášky:

upravujú overovanie správnosti kategorizácie publikácií alebo výstupov umeleckej činnosti a ODVOLÁVACÍ PROCES [pdf] (súčasť spoločných pravidiel pre CREUČ - VO 2022).

 


Metodické pokyny CVTI SR, ktoré upresňujú pravidlá a povinnosti registrácie v zmysle vyhlášky 397/2020 Z.z.:

 

Špecifiká evidencie pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti (DUC):

 

Staršie metodické pokyny na stránkach CVTI SR - vykazovacie obdobie 2012-2021.

 


RENOMOVANÉ INŠTITÚCIE A PODUJATIA pre vykazovacie obdobie 2022 podľa DUC: