Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

LEGISLATÍVA

  • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z.z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti - platí pre registráciu publikačnej a umeleckej činnosti od roku 2022;
  • NEPLATNÁ Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti - platí pre registráciu publikačnej a umeleckej činnosti od roku 2013;
  • Zákon č. 455/2012 Z.z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 (§ 108a až 108c) - platí od roku 2013;  § 108c - upravuje overovanie správnosti kategorizácie publikácií alebo výstupov umeleckej činnosti a odvolací proces;
  • Smernica rektora č. 8/2013-R – Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a centrálny register umeleckej činnosti v podmienkach STU v Bratislave, platná od 11.12.2013.

 


METODICKÉ POKYNY

Metodické pokyny CVTI SR, ktoré upresňujú pravidlá a povinnosti registrácie v zmysle vyhlášky 456/2012 Z.z.:

 


VEDECKÉ PUBLIKÁCIE

 

Definície vedeckej monografie a zborníka (metodické usmernenie CVTI SR pre potreby evidencie publikačnej činnosti)

 

Náklad
  • Minimálny náklad 100 exemplárov sa požaduje len pri vedeckých monografiách, kapitolách vo vedeckých monografiách, štúdiách charakteru vedeckej monografie (kategórie EPC: AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) vydaných na fyzickom nosiči (printový dokument, CD-ROM, DVD-ROM, USB kľúč, FDD, Blu-ray).
  • Pri  publikáciách ostatných kategórií (napr. odborné a umelecké monografie, odborné a vedecké zborníky, katalógy a i.) vydaných na fyzickom nosiči zostáva minimálny náklad 50 exemplárov.
  • Pri online forme vydania publikácie nerozhoduje náklad, ale dostupnosť prostredníctvom internetu (voľne dostupný, nezaheslovaný dokument).

 

Recenzné konanie
  • Recenzné konanie sa požaduje pre publikácie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, AEC, AED,AFA,AFB,AFC,AFD,AGI). Vedecké publikácie musia byť pred vydaním posudzované najmenej 2 recenzentmi. Ak recenzenti nie sú uvedení v publikácii, autor dokladuje recenzné konanie.
  • Pri zahraničných publikáciách nie je potrebné dokladovať recenzné konanie v tom prípade, ak boli vydané vydavateľstvom, ktoré je uvedené v Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry (viď Metodické pokyny).