Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

DOKUMENTÁCIA

 

1. FORMULÁRE pre evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov na FAD STU

 

2. POVINNÉ PRÍLOHY v elektronickej podobe:

- plný text celej publikácie do záznamov so zvolenou kategóriou EPČ V1 s typom dokumentu:

  • monografia
  • kritická pramenná edícia
  • kritický komentovaný preklad
  • kartografické dielo
  • katalóg umeleckých diel
  • editovaná kniha

- plný text kapitoly a titulný list publikácie, obsah, úvod, predhovor,  záver, doslov, tiráž, informácie o autoroch a celá použitá literatúra do záznamov so zvolenou kategóriou EPČ V2 s typom dokumentu:

  • kapitola

 

Poznámka: Bez pripojeného plného textu publikácie nebude záznam predmetom formálnej a obsahovej verifikácie a nebude predmetom štátnej dotácie. 

 


POMÔCKY k vyplňovaniu formulárov