Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

SLOVNÍKY, PRÍRUČKY, MANUÁLY, TYPOLÓGIE

Prístup k plným textom elektronických kníh je možný z IP adries FAD STU kliknutím na ich názvy.

 

Slovníky

 Autor / editor  Názov a rok vydania publikácie
Ed. by Erlhoff, M.,  Marshall, T.
Design Dictionary. Perspectives on Design Terminology (December 2007)
Janson, A., Tigges, F.
Fundamental Concepts of Architecture. The Vocabulary of Spatial Situations (February 2014)

 

Príručky, manuály, typológie obytných a občianskych budov

 Autor / editor  Názov a rok vydania publikácie  Tematika
Ed. by Eberle, D., Aicher, F., Nasso, M.
9 x 9 A Method of Design. From City to House Continued (July 2018)
príručka navrhovania, nová metóda,  navrhovanie od mesta až po dom
Ed. by Schittich, Ch.
best of Detail: Einfamilienhäuser/Single-Family Homes (March 2015)
typológia, príklady, rodinné domy, vily, bungalovy, víkendové domy
Ed. by Cremers, J.
Building Openings Construction Manual. Windows, Vents, Exterior Doors (November 2016)
konštrukcie otvorov, okná, dvere, vetranie, ventilácia, klimatizácia, manuál
Schröpfer, T.
Dense + Green. Innovative Building Types for Sustainable Urban Architecture (December 2015)
zahusťovanie a zelená architektúra, ekologická architektúra, nová typológia
Ed. by Gsöllpointner, K., Schnell, R., Schuler, R.K.
Digital Synesthesia. A Model for the Aesthetics of Digital Art (May 2016)
digitálna prezentácia vedeckých a umeleckých projektov
Ed. by Leydecker,S.
Designing Interior Architecture. Concept, Typology, Material, Construction (May 2013)
navrhovanie interiéru, koncept, typológia, materiály, konštrukcia
Ed. by Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie, IBO
Details for Passive Houses: Renovation. A Catalogue of Ecologically Rated Constructions for Renovation. (December 2016)
pasívne domy, renovácie,  ekologické konštrukcie, architektúra, manuál
Herrmann, E. M., Krammer, M., Sturm, J., Wartzeck, S.; Ed. by Reichel, A., Schultz, K.
Enclose | Build. Walls, Facade, Roof (July 2015)
budovy, steny, fasády, strechy, príručka
Sedlbauer, K., Schunck, E., Barthel, R., Künzel, H. M.
Flat Roof Construction Manual. Materials, Design, Applications (December 2012)
konštrukcie plochých striech, materiály, návrhy, manuál
Ed. by Heckmann, O., Schneider, F.
Floor Plan Manual. Housing (December 2012)
bývanie, pôdorysy podlaží, manuál
Ed. by Krippner, R.
Gebäudeintegrierte Solartechnik. Photovoltaik und Solarthermie – Schlüsseltechnologien für das zukunftsfähige Bauen (December 2016)
kľúčové solárne a fotovoltaické technológie pre budovy, príručka
Feuerstein, Ch., Leeb, F.
Generationen Wohnen. Neue Konzepte für Architektur und soziale Interaktion (October 2015)
bývanie viacerých generácií,  nové koncepcie a inovatívne typologické druhy, návrh komplexov
Lushington, N., Rudorf, W., Wong, L.
Libraries: A Design Manual (April 2016)
knižnice, manuál navrhovania
Feddersen, E., Lüdtke, I.
Living for the Elderly. A Design Manual (August 2012)
domovy dôchodcov,  sanatóriá, bývanie pre viacgeneračné bývanie, manuál navrhovania
Ed. by Feddersen, E., Lüdtke,  I.
lost in space. Architecture and Dementia (September 2014)
riešenia bývania pre špec. potreby zdravotne postihnutých (architektúra, interiér, verejný priestor)
Watts, A.
Modern Construction Handbook (May 2016)
materiály, steny, strechy, konštrukcie, prostredie, komplexná príručka
Ed. by Schittich, Ch.
Museum Buildings. Construction and Design Manual (May 2016)
múzeá, manuál navrhovania
Lennartz, M. W., Jacob-Freitag, S.
New Architecture in Wood. Forms and Structures (November 2015)
súčasná architektúra, drevostavby, formy, konštrukcie, detaily, príklady
Ed. by Jäger, F.P. 
Old & New. Design Manual for Revitalizing Existing Buildings (November 2012)
revitalizácia existujúcich budov, manuál pre navrhovanie
Giebeler, G., Krause, H., Fisch, R.,  Musso, F., Lenz, B., Rudolphi, A.
Refurbishment Manual. Maintenance, Conversions, Extensions (December 2012)
renovácie, údržba, konverzie, nadstavby budov, manuál
Braun, H., Grömling, D. et al.
Research and Technology Buildings. A Design Manual (April 2005)
stavby pre vedu a výskum, technické vybavenie, manuál navrhovania
Pfeifer, G., Brauneck, P.
Residential Buildings. A Typology (April 2015)
obytné budovy, rezidenčné bývanie, typológia
Stegers, R.
Sacred Buildings. A Design Manual (May 2008)
sakrálne stavby, manuál navrhovania
Dudek, M.
Schools and Kindergartens. A Design Manual  (April 2015)
školy, materské škôlky, manuál navrhovania
Herzog, T.,  Natterer, J., Schweitzer, R., Volz, M.,  Winter, W.
Timber Construction Manual (December 2012)
drevené stavby, normy, návrhy, manuál
Richter - Dahl Rocha & Associés, Ed. by Bratton, D.
Toward an Integral Practice of Architecture (February 2014)
architektonické navrhovanie, komplexný manuál
Beckmann, K.
Urbanität durch Dichte? Geschichte und Gegenwart der Großwohnkomplexe der 1970er Jahre (June 2015)
veľké obytné komplexy, história a súčasnosť, urbanizácia, hustota osídlenia
Ed. by Schittich, Ch.
Wohnkonzepte in Japan / Housing in Japan. Typologien für den kleinen Raum / Typologies for small spaces (November 2016)
obytné budovy v Japonsku, typológia pre malé priestory

 

Upozornenie:

Zákaz elektronického zverejnenia plných textov a používania týchto elektronických kníh na komerčné účely. Nesmú byť sprístupnené žiadnou formou tretím stranám (Licenčná zmluva), nutné dodržiavanie autorských práv.