Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

DIZAJN / NAVRHOVANIE / TVORBA

Prístup k plným textom elektronických kníh je možný z IP adries FAD STU kliknutím na ich názvy.

 

 Autor / editor  Názov a rok vydania publikácie  Tematika
Bürdek, B. E.
Design. History, Theory and Practice of Product Design (August 2015)
dejiny, teória a prax produktového dizajnu
Ed. by Joost, G., Bredies, K., Christensen, M., Conradi, F., Unteidig, A.
Design as Research. Positions, Arguments, Perspectives (April 2016)
navrhovanie ako výskum; stanoviská, argumenty a perspektívy vo výskume navrhovania / tvorby

Ed. by Michel, R., Joost, G., Mareis, C.

Integrative Design (June 2019)
súčasné trendy vo výskume navrhovania / tvorby
Ed. by Banz, C.
Social Design. Gestalten für die Transformation der Gesellschaft (September 2016)
spoločenské aspekty dizajnu / tvorby
Ed. by Jonas, W., Zerwas, S., von Anshelm, K.
Transformation Design. Perspectives on a New Design Attitude (November 2015)
smerovanie, perspektívy  architektonickej tvorby

 

Upozornenie:

Zákaz elektronického zverejnenia plných textov a používania týchto elektronických kníh na komerčné účely. Nesmú byť sprístupnené žiadnou formou tretím stranám (Licenčná zmluva), nutné dodržiavanie autorských práv.