Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Knižnica FAD na podnet z ústavov fakulty odoberá množstvo slovenských, českých a inojazyčných titulov vedeckých a odborných periodík:

 

Odoberané tituly    /    Archív

 

Prehľad všetkých slovenských a zahraničných časopisov v archíve.

V prípade záujmu o archívne číslo periodika oslovte pracovníkov knižnice.

 


Na knižničných PC sú online dispozícii plné texty týchto časopisov:

 

ARCH ARCHITECTURAL RECORD THE ARCHITECTURAL REVIEW ARKKITEHTI
BAUMEISTER CASABELLA DESIGNUM DETAIL
DOMUS EUROSTAV LE REVUE URBANISME TOPOS

 

Vyššie uvedené časopisy sú v knižnici k dispozícii aj v printovej verzii.

Pre prihlásenie do online časopisu oslovte pracovníkov knižnice.