Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Na knižničných PC sú online dostupné plné texty týchto časopisov (sú v knižnici k dispozícii aj v printovej verzii):

 

ARCH ARCHITECTURAL RECORD THE ARCHITECTURAL REVIEW ARKKITEHTI
BAUMEISTER CASABELLA DESIGNUM DETAIL
DOMUS EUROSTAV LE REVUE URBANISME TOPOS

 

Knižnica FAD odoberá množstvo tlačených slovenských, českých a inojazyčných titulov vedeckých a odborných periodík:

Odoberané tituly    /    Archívne tituly

 

V prípade záujmu o archívne číslo periodika alebo pre prihlásenie do online časopisu oslovte pracovníkov knižnice.

 

Prehľad všetkých slovenských a zahraničných časopisov v archíve