Prejsť na obsah
Ateliér Pifko /Macháčová /Krajcsovics

Ateliér zelenej architektúry

Henrich PifkoKlára Macháčová, Lorant Krajcsovics

Tešíme sa na vás v a:za v akademickom roku 2022/23
- viac informáciií príde začiatkom septembra...
Zoznam doterajších študentov 
a:za nájdete tu >>>...

Čo môžete u nás robiť 

V letnom semestri 2021/22 bude ťažiskovým zadaním ateliéru "Centrum zdravia" v Novom Meste nad Váhom - obnova a dostavba starších objektov s dôrazom na využitie prírodných materiálov.

Pre zimný semester 2021/22 bola spoločným zadaním ateliéru téma medzinárodnej študentskej súťaže "Architecture Student Contest": návrh revitalizácie brownfield bloku v susedstve vlakovej stanice Warszawa Wschodnia v štvrti Praga spojením bývania a ponuky príležitostí pre spoločenské aktivity. Úloha má dve časti: vytvoriť centrum na schôdzky a zábavu v budove starej továrne (v súlade s pokynmi pamiatkarov) a pri novej obytnej štvrti navrhnúť na pozemku továrne študentské bývanie.

Toto je rámcová téma, spoločná pre všetkých študentov ateliéru. Jej rozsah sa bude líšiť pre jednotlivé predmety, pre AN-VII budeme mať menšie nároky než v AT-III a v urbanistickom AT-I primerane rozšírime riešené územie. 

Viac informácií nájdete na stránke "Zadania". Ak máte nejaké otázky, spýtajte sa na henrich.pifko@stuba.sk... 

Prezentácia ateliéru a zadania 13.9. - PDF 

Video k zadaniu (Varšava, lokalita, téma) EN

Video k zadaniu - interaktívny 3D pohľad 360° View

       Link na zadanie

Zadanie súťaže (PDF)       . 

Ako sa k nám prihlásite

V septembri 2022 - informácie prídu v prvých septembrových týždňoch...

Čo odporúčame

Pri výbere voliteľných predmetov odporúčame študentom a:za niektoré predmety - ich zoznam aktualizujeme... 

Výučba

Vedúci ateliéru:
Henrich PifkoKlára Macháčová Lorant Krajcsovics
(plus občas konzultanti či naši doktorandi)
- viac tu >>>...

Zoznam študentov ateliéru nájdete tu >>>...
 

Výsledky práce našich študentov nájdete v Galérii...
 

O ateliéri

Udržateľnosť, kvalita vnútorného prostredia, prevádzková nenáročnosť a prispôsobivosť patria k najaktuálnejším témam smerovania súčasnej architektúry. Ťažisko temtického Ateliéru zelenej architektúry je preto v metodickej, nie v typologickej rovine: predpokladáme navrhovanie budov s rôznou funkčnou náplňou a rôznym rozsahom (od malého rodinného domu po veľký areál vybavenosti či až urbanistický súbor), popri kvalite architektonického konceptu kladieme dôraz na reálne uplatnenie princípov architektúry priateľskej k prostrediu. Prispôsobivosť /prispôsobiteľnosť architektúry nás zaujíma najmä z hľadiska optimalizácie životného cyklu budovy. Chceme sa venovať aj materiálovej stránke architektúry, integrácii využívania obnoviteľných zdrojov energie s architektonickým konceptom a optimalizácii návrhov z hľadiska konceptu „zelených“, „modrých“ či „smart“ budov. 
Témy projektov v tomto ateliéri môžu vyplynúť z konkrétnych požiadaviek praxe alebo zo zadaní medzinárodných študentských súťaží zameraných na udržateľnú architektúru. Predpokladáme tiež spestrenie výučby krátkymi návrhovými workshopmi na aktuálne témy mimo hlavného zadania ateliéru a možno aj  „diaľkovú“ spoluprácu so študentmi iných univerzít vo virtuálnom ateliéri (v rámci post-projektových aktivít Oikodomos/Oikonet). Príklady úspešných súťažných projektov našich študentov nájdete v Galérii ...     

Pohľad do ateliéru (v predkoronových časoch):

Práca v aza:

 

Čo je zelená architektúra?

Namiesto definícií zatiaľ len pár obrázkov, ktoré predstavujú rôzne prístupy - energetickú úspornosť, využitie prírodných materiálov, uplatnenie obnoviteľných zdrojov energie, prácu so zeleňou...   Kliknite sem pre ich zobrazenie...

 

Ateliér zelenej architektúry - Pifko /Macháčová /Krajcsovics
O ateliéri    Vyučujúci    Zadania    Na stiahnutie    Galéria    Ďalšie informácie      VAt