Prejsť na obsah
Ateliér Vodrážka

PRIESKUM ZS 2021/22


Študentky a študenti v  LS 2021/2022:


4.roč. / 1_BP_AU / Bakalárska práca

 1. Arnold Adam
 2. Bábics Tamás
 3. Bartal Kata
 4. Burda Lukáš
 5. Cibiriová Hana
 6. Gažová Blanka
 7. Latysheva Valeriia

5. roč. / 2_AT2_A / Ateliér II - architektonická tvorba

8. Molnárová Anna, Bc.


V ateliéri máme ešte 4 miesta voľné – pre študentov 5. a 6. ročníka.


Záujemci o náš ateliér môžu posielať svoje portfóliá na:

nina.bartosova@stuba.sk

veronika.vanova@stuba.sk


Výsledky prác študentov z minulých období si môžete pozrieť v položke Galéria.

Prezentáciu ateliéru si môžete prezrieť tu.


Téma pre r. 2021/2022: Devín

Podrobnosti k zadaniam si môžete pozrieť tu (kliknite na tento link)
Ateliér Vodrážka tvorili v akad. rokoch 2019/2021 – 2021/2022 (ZS):

Bisová Nikola, Ing. arch. (5. – 6. r.) – Danková Nikola, Ing. arch. (5. – 6. r.) – Dolníková Adriana, Ing. arch. (5. – 6. r.) – Douvernelle Augustin (ERASMUS) – Gerátová Ľudmila, Bc. (4. r.) –  Gürbüz Faruk (ERASMUS) – Haladejová Patrícia, Bc. (4. – 5. r.) – Hubináková Simona, Bc. (5. r.) – Janušová Zuzana, Ing. arch. (6. r.) – Kleiman Marián, Ing. arch. (5. – 6. r.) – Koncsolová Kristína, Bc. (4. r.) – Lačná Andrea, Bc. (4. r.) – Mikátová Dominika, Ing. arch. (6. r.) – Mikešová Hermína, Bc. (4. r.) – Molnárová Anna, Bc. (4. r.) – Rypák Lukáš, Ing. arch. (6. r. ) – Szanková Anita, Ing. arch. (6. r.) – Szekerová Diana, Ing. arch. (6. r.) – Vaňová Veronika, Ing. arch. (6. r.) – Veselková Anna, Bc. (4. r.) –  Vlčková Patrícia, Bc. (4. r.) – Volf Karol, Ing. arch. (6. r.)ATELIÉR VODRÁŽKA si kladie za cieľ:

 • vytvoriť interaktívny dialóg pedagóg ↔ študent
 • rozvíjať tvorivé schopnosti študentov, zamerané na architektonickú a urbanistickú tvorbu  so špecializáciou na obnovu pamiatok a novú tvorbu v historickom prostredí
 • podporiť študentov pri kreovaní vlastných architektonických vízií, ktoré budú postavené na dôkladnom poznaní riešenej lokality, jej historického kontextu, identifikácii a zohľadnení pamiatkových hodnôt, ale aj súčasných požiadaviek modernej architektonickej a urbanistickej tvorby
 • viesť budúcich architektov k samostatnej tvorivej práci a kritickému mysleniu, pomôcť im zorientovať sa pri výbere dôležitých podkladov, či už ide o archívne zdroje, terénny výskum, možnosti technicko-konštrukčného riešenia, architektonických, teoretických a ideových inšpirácií, a následné kritické zhodnotenie ich aplikovateľnosti v procese tvorby
 • budovať vnímavosť a rešpekt voči prítomným pamiatkovým, kultúrnym a i. hodnotám, ako aj citlivosť k potrebám konkrétneho územia s prihliadnutím na udržateľnosti architektonickej tvorby
 • aplikovať v rámci obnovy pamiatok vhodné metódy
 • orientácia na aktuálne problémy a zadania architektonickej praxe
 • zdôrazniť interdisciplinárny rozmer obnovy pamiatok (konzultácie s odborníkmi z oblasti umenovedy, histórie architektúry, urbanizmu, krajinnej architektúry, archeológie, sociálnej geografie a špecialistov z iných príbuzných vedných odborov a profesií, potrebných pri výkone projekčnej činnosti  architekta)