Prejsť na obsah
Ateliér Fečík /Hudec /Bergerová

Ďakujeme

LS 2020/2021

atelier.fhb@gmail.com

.

Barbora Hozová 4.r

Korkošová Lujza 4.r

Radovan Szabó 4.r

Paulína Homolová 5.r

Adam Macko 5.r

Nikola Sedláčková 5.r

Zuzana Jančeková 6.r

Kristína Demeterová 6.r

Mária Hvillová 6.r

Daniela Mačuhová 6.r

.

Vertikálny ateliér sa zameriava na tému renesancie mestského paláca s presahom do verejného priestoru. Programová schéma, hľadanie novej typológie odrážajúcej potreby danej lokality s dôrazom na vzájomné vzťahy medzi obyvateľmi a mestským prostredím sú témy, ktoré sa budú riešiť vo vertikálnom ateliéri.

.

FEČÍK

HUDEC

BERGEROVÁ

.

.

Referencie svojej tvorby posielajte na: 

atelier.fhb@gmail.com