Prejsť na obsah
Ateliér Paliatka

: Mestská farma

: Klaudia Dvorštiaková
: 4. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

: Kolumbárium

: Soňa Mrázová
: 4. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

: Hygienická pomôcka

: Lucia Príbytná
: 4. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka