Prejsť na obsah
Ateliér Paliatka

: Soňa Mrázová
: 4. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

Hlavní problematika dnešních kolumbárií je jejich přehnaná zdobnost, která inklinuje až ke kýčovitosti, s čímž je spojeno i obrovské množství odpadu a negativní dopad na životní prostředí. Cílem bylo tedy podobu kolumbária sjednotit. Druhým problémem je stále častější nedostatek prostoru k pohřbívání, především ve velkých městech.

Nuum vytváří svým tvarováním různou hloubku urnové stěny, čímž přirozeně vzniká prostor pro ukládání váz s květinami, svíček či upomínkových předmětů. Takto vzniklé výklenky podporují myšlenku potlačení přehnané dekorativnosti. Z určitých úhlů nejsou dané předměty tolik výrazné, jsou skryté. Jedná se o modulární systém vycházející z principu dnešních kolumbárií. Součástí návrhu je jednotný font a dekor, i samotné upomínkové předměty. Zároveň také urna, která je tvarově uzpůsobena rozměrům jednotlivých modulů a oproti klasickým kolumbáriím tak umožňuje umístění až šesti uren do jednoho modulu.

Druhý návrh získal své jméno podle latinského slova lux, tedy v překladu světlo. I tento koncept vychází                  z myšlenky eliminace kýče, ale i vytvoření většího a vzdušnějšího prostoru kolem kolumbária. Nahrazuje klasické umisťování květin stálezelenými rostlinami a trvalkami roustoucími ve vrchním modulu, který plní funkci jakéhosi květináče, a také nahrazuje umisťování klasických svíček elektrickým osvětlením. Možnost určité personalizace konkrétního modulu pak pozůstalí mají skrz displej. Nedílným prvkem návrhu je také aplikace, která usnadní nejen celý proces pohřbu, ale také umožní ovládání osvětlení, rozložení displeje na kolumbáriu nebo pohled přímo na hřbitov díky propojení s online kamerami. Tento koncept tak řeší aktuální problematiku omezené mobility, ale stejně tak napomáhá být zesnulým nablízku v kteroukoli chvíli. Součástí i tohoto návrhu je urna, která, díky svému tvarování, umožňuje uložit větší množství uren do jednoho modulu.