Prejsť na obsah
Ateliér Paliatka

: Servisný stacionár pre cyklotrasy

: Frátriková Paulína
: 3. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

  

: Mestský mobiliár pre kúpeľné mesto

: Havrlentová Juliána
: 3. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

  

: Servisný stacionár pre cyklotrasy

: Krnčanová Lucia
: 3. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

: Mestský mobiliár pre kúpele

: Lešková Katarína
: 3. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

: Mestský mobiliár pre kúpele

: Poláčková Natália
: 3. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

: Technologická téma: sústruženie dreva

: Róthová Dominika
: 3. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

: Technologická téma: sústruženie dreva

: Saraka Jakub
: 3. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

: Monomateriálové smetné koše

: Ihringová Rebeca
: 4. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

: Sústava odpadových nádob na diaľničné odpočívadlá

: Bc. Dudová Ráchel
: 6. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

: Dizajn ako nástroj pomoci v oblasti mentálneho zdravia

: Bc. Huttová Karolína
: 6. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

: Autonómny stavebný stroj                                                                         

: Bc. Mitko Ondrej
: 6. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

: Plážový mobiliár

: Bc. Pavlová Sára
: 6. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

: Hydropónia a komposter

: Bc. Pčolková Soňa
: 6. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka

: Udržateľný obalový dizajn

: Bc. Švabeková Natália
: 6. ročník
: prof. akad. soch. Peter Paliatka