Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Adresa:
Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum Banská Štiavnica
Radničné nám. 2
969 01 Banská Štiavnica

Hospodárka:
Jozefa Farbiaková
tel.: 0918 665 031
fax:  045 692 2188
farbiakova@fa.stuba.sk