Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Hlavným poslaním Vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra Banská Štiavnica je rozvíjať inovácie a progresívne formy vzdelávania a vedeckého výskumu v odborných oblastiach činnosti fakulty. Ďalej rozvíja aktivity, založené na multidisciplinárnej spolupráci  domácich a zahraničných škôl a inštitúcií pri riešení vedecko-výskumných úloh a konkrétnych regionálnych problémov. Centrum organizuje aj podujatia korešpondujúce s rozvojom miestneho cestovného ruchu . Vo svojich činnostiach využíva  unikátny potenciál historickej Banskej Štiavnice – lokality zapísanej na Listinu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.  

 

▪  Aktuality

▪  Vzdelávacie aktivity

▪  Konferencie a workshopy

▪  Projekty

▪  Ponuka podujatí pre verejnosť

▪  Ostatné podujatia

▪  Služby

▪  Fotogaléria 

▪  Kontakty

▪  Mapa