Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Jesenná univerzita architektúry 2008

worshop pre študentov architektúry

jesenna univerzita

"Banskoštiavnická Kalvária - perspektívy revitalizácie"

"The Calvary in Banská Štiavnica and the Prospects of its Revitalisation"

projekt podporený Višegrádskym fondom a Ministerstvom kultúry SR. leták

Komunikatívny priestor

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou