Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Komunikatívny priestor - vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.

Srdečne Vás pozývame na záverečnú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, s názvom „ Komunikatívny priestor“, ktorá sa koná v rámci projektu KEGA „Dajme hlavy dohromady – Crossroads of Ideas“ v dňoch 03. – 05. októbra 2007 v Banskej Štiavnici, v priestoroch Vzdelávacieho  a vedecko-výskumného  centra Fakulty architektúry  STU a v priestoroch Rytierskej sály Starého zámku v Banskej Štiavnici.

Sprievodným podujatím bude tvorivá divadelná dielňa “Strieborné hlbiny”, ktorá sa bude konať v štôlni Matej na Trojičnom námestí v Banskej Štiavnici (financované MK SR).

Záujemcov o aktívnu účasť na konferencii zároveň vyzývame k odovzdaniu abstraktov a príspevkov do zborníka z konferencie, ktorý plánujeme vydať do konferencie. Rozsah príspevkov v slovenskom, resp. anglickom jazyku maximálne 12 strán A4, font Times New Roman 12, vrátane obrázkov tlačovej kvality. Abstrakty v anglickom jazyku maximálne 1 A4.

Termíny odovzdania :   Abstraktov  -  20. jún 2007,  Príspevkov -   27. jún 2007 na e-mailovú adresu :  joklova@fa.stuba.sk , resp. na digitálnom médiu osobne v Kabinete počítačovej podpory architektonickej a urbanistickej tvorby, Ústav Dizajnu, FA STU v Bratislave.

Účasť na konferencii je bezplatná, stravu a ubytovanie si každý účastník konferencie hradí individuálne.

Informácie : 02/ 572 76 334,  00918 665 046,  00918 665 045.

Plagát