Prejsť na obsah
Oddelenie manažmentu projektov

Prezentácie projektov prednesených v rámci konferencie KONFUC 2019.

Príhovor dekana. Pavel Gregor

APVV: IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied. Veronika Kotradyová

Interreg DTP: DANURB: DANube Urban Brand. Ľubica Vitková

Interreg SK-AT: REGIOGOES - Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť. Andrea Bacová, Branislav Puškár

JLS/2007/ISEC/FPA/C1/024:  CPTED - Crime prevention through environmental design. Robert Špaček, Julián Keppl

APVV–DS: VaHiTo - Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají. Peter Morgenstein

KEGA: Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA. Yakoub Meziani

ERASMUS: OIKOnet – globálna multidisciplinárna sieťová platforma pre výskum a vzdelávanie v oblasti bývania. Viera Joklová

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu: SAMRS - Challages of Conterporary Urban Planning. Katarína Smatanová

ESF: Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímovMŠVVŠ SR: Eliminácia architektonických, informačných a orientačných bariér na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Zuzana Čerešňová

Erasmus+, KA2, strategické partnerstvá: UNIALL - Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs. Zuzana Čerešňová

Granty EHP a Nórska, APVV: DUNA - Bird watching. Veronika Kotradyová, Tibor Varga, Martin Uhrík

JTRE, Grape:  Dielo v architektúre. Bohuš Kubinský, Paulína Ebringerová