Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Počas letných prázdnin od 4.7.2022 do 9.9.2022

budú Knižnica a samostatná študovňa FAD STU

Z A T V O R E N É.

 

Počas letných prázdnin poskytne Knižnica FAD knižnično-informačné služby v pracovnom čase na základe e-mailového alebo telefonického dohovoru (kniznica.fad@stuba.sk, 02 / 57276 220; 0918 / 665 025).

 


OTVÁRACIE HODINY POČAS SEMESTRA

 

Knižnica so študovňou:
 
Samostatná študovňa: 
 

Pondelok – štvrtok

Piatok              

9:00 - 16:00 hod.

9:00 - 14:00 hod.

Pondelok – štvrtok

Piatok 

8:00 - 16:00 hod.

8:00 - 14:00 hod.

 


KONTAKTY

 
Akvizícia fondu; konzultácie a odvolania k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti, školenia

Mgr. Zuzana Sýkorová

vedúca knižnice
prízemie, č. dv. 43

zuzana.sykorova@stuba.sk

+421/02/57276 233

+421/918 665 025

 

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti; konzultácie k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti

Mária Filová

zástupkyňa vedúcej knižnice
prízemie, č. dv. 40

maria.filova@stuba.sk

+421/02/57276 232

 

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (citácií); konzultácie k evidencii publikačnej činnosti a ohlasov (citácií)

Beáta Farkašová

prízemie, č. dv. 40

beata.farkasova@stuba.sk

+421/02/57276 251

 

Prevádzka knižnice: informačné, konzultačné a rešeršné služby, prezenčné a absenčné výpožičky, evidencia a spracovanie knižničných fondov

Bc. Ľubica Kováčová

lubica.kovacova@stuba.sk

+421/02/57276 220

 

Prevádzka knižnice: informačné, konzultačné a rešeršné služby, prezenčné a absenčné výpožičky
Jana Struhárová jana.struharova@stuba.sk +421/02/57276 220

 

Prevádzka knižnice: informačné, konzultačné a rešeršné služby, prezenčné a absenčné výpožičky, evidencia a spracovanie časopiseckého fondu
Kristína Rašman kristina.rasman@stuba.sk +421/02/57276 220