Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Napriek uvoľneniu opatrení prosím naďalej dbajte na svoju bezpečnosť a zdravie.

 

SLUŽBY KNIŽNICE

- absenčné štúdium/výpožičky - vrátenie literatúry je možné aj poštou na adresu knižnice (Knižnica FAD, Nám. slobody 19, 812 45  Bratislava)

- prezenčné štúdium - v samostatnej študovni či v priestoroch knižnice

- rešerš - v prípade záujmu poskytneme rešerše na konkrétne témy z dostupných online zdrojov ako aj z fyzického fondu Knižnice FAD

- požiadavky zasielajte na e-mailovú adresu kniznica.fad@stuba.sk

 

ONLINE SLUŽBY KNIŽNICE

- online STN normy sprístupnené pre študentov STU cez e-mail a na 2 PC v knižnici

- E-BOOKY zakúpené pre Knižnicu FAD (prístupné cez VPN = vzdialený prístup)

- online prednášky a webináre

- elektronické časopisy dostupné online

- výber z licencovaných databáz STU prístupných cez VPN - multidatabázový vyhľadávač SUMMON

- databáza DETAIL inspiration dostupná z IP adries STU

- iné dostupné zdroje - online fulltexty


Publikácie a periodiká na darovanie

 

V priestoroch samostatnej študovne našej knižnice sme pre Vás pripravili vyradené publikácie a vybrané ročníky časopisov na darovanie. Ide o tituly z oblasti architektúry, dizajnu, stavebníctva a príbuzných odborov.

Knižnica FAD


Writefull Full Edit

 

Albertina icome Bratislava, výhradný zástupca Writefull pre Slovensko, dáva do pozornosti novú generáciu služby Writefull, slúžiacej na jazykovú korektúru odborných textov v angličtine.

Prelomová funkcia Full Edit vychádza z nových jazykových modelov, ktoré zásadným spôsobom spresňujú preklad tým, že idú nad rámec jednotlivých slov a fráz a revidujú rovno celé vety. Okrem doterajšej korektúry gramatiky, pravopisu, slovnej zásoby, interpunkcie a štýlu, navrhuje Writefull aj zmeny v poradí slov, použití správnych termínov, mení štruktúru viet a zvyšuje zrozumiteľnosť výsledného textu.

Full Edit je automaticky súčasťou predplatného Writefull.

 

Ďalšie informácie k Writefull Full Edit:
- Video ukážka funkcie Full Edit v češtine ( 7 min.)
- Záznam celého webinára v angličtine (45 min.)
- Článok na blogu Writefull v angličtine

Všetky odkazy a bližšie informácie nájdete na www.aib.sk/novinky/2358-writefull-full-edit

 

Knižnica FAD                                                                               Uverejnené dňa 13.8.2021


Journal-Finder

 

Predstavujeme pomocníka pre vyhľadávanie vhodného časopisu pre publikovanie - Journal Finder. Bezplatný nástroj, ktorý vznikol v spolupráci Charlesworth Author Servicers a Researcher vám pomôže nájsť vhodný časopis v troch krokoch:

  1. Na www.cwauthors.com/Journal-Finder sa do vyhľadávacieho poľa zadá informácia o článku, nejlepšie krátky abstrakt;

  2. Journal Finder prehľadáva 20.000 vopred overených časopisov popredných vydavateľov pre vedu, techniku a medicínu;

  3. Journal Finder vygeneruje prehľad 10 najvhodnejších časopisov, kde boli v posledných troch rokoch publikované články s podobným zameraním.

 

Knižnica FAD                                                                               Uverejnené dňa 22.4.2021