Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

OTVÁRACIE HODINY

 

Knižnica so študovňou:
 
Samostatná študovňa: 
 

Pondelok – štvrtok

Piatok              

9:00 - 16:00 hod.

9:00 - 14:00 hod.

Pondelok – štvrtok

Piatok 

8:00 - 16:00 hod.

8:00 - 14:00 hod.

 

Kontakt na pracovníkov knižnice:

- e-mail: kniznica.fad@stuba.sk

- tel. č.:  02 / 57276 220 (priamo do knižnice: výpožičky, rešerše...); 0918 / 665 025


 

VSTUP, VÝPOŽIČKY A ŠTÚDIUM

- pri vstupe na pôdu fakulty je potrebné používať respirátor

- absenčné štúdium/výpožičky - študenti môžu znovu prísť osobne do knižnice vrátiť a vypožičať si literatúru

- vrátenie literatúry je možné aj poštou na adresu knižnice (Knižnica FAD, Nám. slobody 19, 812 45  Bratislava)

- prezenčné štúdium - v samostatnej študovni či v priestoroch knižnice

 

ONLINE DOSTUPNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE

- informácie o dostupných prístupoch k elektronickým informačným zdrojom a časopisom z domu

- prístup do vybraných služieb STN-online pre študentov a doktorandov STU

- databáza DETAIL inspiration dostupná z IP adries STU

- v prípade záujmu poskytneme rešerše na konkrétne témy z dostupných online zdrojov z databáz STU či fyzického fondu Knižnice FAD

- požiadavky na rešerš zasielajte na e-mailovú adresu kniznica.fad@stuba.sk

 
EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI

- zber podkladov a evidenica pre vykazovacie obdobie 2021 - UKONČENÉ 31.1.2022

- zber podkladov pre vykazovacie obdobie 2022 (fyzicky / v elektronickej forme) - kontakt:

- Beáta Farkašová: beata.farkasova@stuba.sk - publikačná činnosť a ohlasy

- Mária Filová: maria.filova@stuba.sk - umelecká činnosť