Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Akvizíciu z verejných zdrojov finančne podporil


Knižnica FAD v rámci projektu FPU č. 20-514-04146 „Akvizícia literatúry do fondu Knižnice Fakulty architektúry STU“ a na základe odporúčaní pedagógov fakulty zakúpila cez 400 exemplárov publikácií z oblasti architektúry, urbanizmu, dizajnu a umenia.

Väčšina literatúry je zaradená medzi študijnú literatúru študijných odborov a programov fakulty a vďaka snahe zakúpiť viac exemplárov z jedného titulu, je možné si mnohé z nich vypožičať aj absenčne, na domov.

 

Prehľad zakúpených titulov:                  (zoznam titulov v PDF)

(publikácie sú radené abecedne podľa názvu, pod každým obrázkom je link na online katalóg knižnice, kde si viete overiť dostupnosť jednotlivých exemplárov - sú uložené v regáloch označených N)

 

#

          

  

 

A

       

       

        

  

 

B

        

        

   

 

C

       

        

        

 

Č

 

D

       

        

         

       

 

 

E

        

      

 

F

        

          

 

H

        

     

 

CH

 

I

        

        

     

 

J

     

 

K

      

 

L

        

  

 

M

        

        

        

 

N

  

 

O

     

 

P

        

        

        

 

R

        

 

S

        

       

        

  

 

T

     

 

U

       

 

V

       

   

 

W

  

 

Z