Prejsť na obsah
Ateliér Uhrík

Súčasným svetom prešla vlna digitalizácie meniaca náš životný priestor od základov. Nový fenomén, ktorý sme odteraz nepoznali, sú digitálne dáta. Všadeprítomný mrak informácií, do ktorého sa neustále pripájame a ktorý sa hekticky vyvíja množstvom rôznorodých smerov.

Ateliér Data[LAB] je platforma skúmajúca úlohu dát v architektonickom navrhovaní a myslení. Zameriava sa na výskum a výučbu súčasných architektonických postupov s využitím digitálnych výpočtových technológií. Študentom sprostredkuje najnovšie trendy v prístupe k architektúre či už v praktickej, ale aj na teoretickej úrovni. Cieľom je pripraviť študentov na nové výzvy, ktorými budú vo svojej budúcej profesii, čeliť. Rozšíriť im možnosti uplatnenia sa v dobe, v ktorej budú dáta a práca s nimi rozhodujúce pre úspech.

Zdroj: Simona Rusnačková, LS_2019

 

Ponúkame dve možnosti práce v ateliéry:

Základný kurz

Predpokladá, že študent si vyberie ateliér na jeden semester počas svojho štúdia na škole. Výučba umožní rozšíriť nástroje tradičnej architektúry o digitálne postupy. Ide o komplexnejšie hľadanie formy, simulácie environmentálnych vplyvov na hmotu a použitie digitálnych nástrojov pri tvorení dokumentácie a 3D modelov. Dôraz sa bude klásť na zvládnutie práce s počítačom, okrem návrhu aj v prezentáciách a vizualizáciách.

Výpočtový architekt

Študenti sú oboznámení s problematikou výpočtového navrhovania v rozsahu Základný kurz. Cieľom je vytvárať experimentálne projekty posúvajúce ideové a technologické hranice architektonického myslenia a navrhovania. Dôraz bude kladený na teoretickú prípravu koncepcie architektúry. Na podporu prístupu bude prednášaný Seminár: Súčasné experimentálne postupy v architektúre. (Pernecký, Uhrík) otvorený pre všetkých študentov.


Vedúci ateliéru:

doc. Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.

martin.uhrik@stuba.sk

 

Asistenti:

Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, PhD.

 

Spolupráca:

Ing. arch. Viliam Zajíček, PhD., Ing. arch. Ján Pernecký, Ing. arch. Tomáš Tholt, rese-arch

 

// Vertikálne ateliéry [X]