Prejsť na obsah
Ateliér Uhrík

LAST MILE MOBILITIES ZS 2021

 

Vyučujúci

doc. Mgr. art. Martin Uhrík, PhD., Ing. arch. Tomáš Tholt, PhD., Ing. arch. Viliam Zajíček, PhD., 
Ing. arch. Roman Hajtmanek, PhD.

 

Predmety prebiehali formou intenzívneho workshopu 4. – 9.11. 2021. Téma workshopu bola Last Mile Mobilities. Termín „last mile" – posledná míľa označuje problém komplikovaného dopravného napojenia veľkého množstva koncových dopravných uzlov k hlavnej komunikačnej sieti. Tento problém čiastočne riešia aj alternatívne dopravné prostriedky ako e-bicykle, e-kolobežky, hoverboardy, segwaye a iné. Tieto prostriedky individuálnej e-mobility potrebujú vlastnú infraštruktúru pre ich nabíjanie, odkladanie a bezpečnosť. Nová infraštruktúra má rovnako vplyv na svoje okolie. Ak je na viditeľnom mieste – visible space, môže tvoriť informačný a orientačný bod mesta. Taktiež môže aktivovať zbytočný priestor mesta – waste space, pridaním funkcie a prilákaním ľudí a zvýšením bezpečnosti. Nová potrebná infraštruktúra sa neviaže len na exteriérové verejné priestory, ale môže byť aj súčasťou interiéru, alebo súčasťou budovy a spolu s dopravnými prostriedkami tak môže tvoriť variabilný prispôsobiteľný priestor – custom space.

Workshopu sa zúčastnili študenti 4. až 6. ročníka štúdijných programov architektúry a dizajnu, ktorí sa rozdelili do zmiešaných skupín. Práca prebiehala výberom konkrétneho typu priestoru a návrhu infraštruktúry pre mobilitu poslednej míľe. Výsledky workshopu boli prezentované na interaktívnych online 3D modeloch.

 

Nová topológia Námestia Nežnej revolúcie
Študenti: Bc. Daniel Chromek, Bc. Ondrej Mitko, Bc. Sára Pavlová, Bc. Erik Rejta, Bc. Inéza Romančíková
 
 
Mobibudka na Obchodnej ulici
Študenti: Bc. Lucia Príbytná, Bc. Miriam Hesková, Bc. Lenka Hlavenková, Bc. Ján Frivaldský, Bc. Jakub Maglay
 
 
Boltree na Námestí Nežnej revolúcie
Študenti: Bc. Matúš Knap, Veronika Grznárová, Mária Hantabalová, Bc. Matej Krempaský
 
Zastávka MHD Fakulta architektúry a dizajnu STU
Študenti: Jakub Lacho, Martin Matuška, Bc. Klaudia Ridzoňová, Bc. Roman Szimeth
 
 
Bikefiteater - Nákupné centrum v Banskej Bystrici
Študenti: Bc. Jakub Hencze, Bc. Martin Grelnet, Zuzana Budzáková, Lucia Frančeková
 
 
Bikepiano - Námestie sv. Trojice
Študenti: Elena Guardo Valdivielso, Alex Abajo Alvarez, Augustin Douvernelle, Hugo Vanderheyden, Alban Saliaga