Prejsť na obsah
Veda a výskum

Odbory habilitačného a inauguračného konania na FAD STU

  • Architektúra a urbanizmus
  • Dizajn

 

Kvalifikačná komisia FAD STU

 

Kritériá na habilitácie docentov a na vymenovanie profesorov na STU v Bratislave podľa §12, článok 1, písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z.

- platné od 25.02.2021

- platné do 25.02.2021:

 

Náležitosti a usmernenia k habilitačnému konaniu na STU


Vymenúvacie/inauguračné konania - ukončené:


          Habilitačné konania - ukončené: