Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestor doc. PhDr. Jozef Pauer, CSc.

Prednášky sa obsahovo zameriavajú na vysvetľovanie konštitutívnych prvkov architektonického diela (fázy procesu tvorby, sprostredkujúce sústavy tohto procesu, miesto tradície v ňom), na štýlové charakteritiky a ich konštitutívne prvky, na spôsoby existencie architektúry, na spôsoby bývania a jeho základné vzťahy, ako aj na súvislosti architektúry a sociálneho poriadku.

Informačný list