Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Predmet poskytuje teoretické prehĺbenie poznatkov o metódach a prostriedkoch poznávania a hodnotenia historickej architektúry pre potreby pamiatkovej ochrany a obnovy. Témy prednášok prezentované na aktuálnych príkladoch poskytujú poslucháčovi základnú orientáciu v projektovej, metodicko-správnej a realizačnej praxi.Predmet poskytuje teoretické prehĺbenie poznatkov o metódach a prostriedkoch poznávania a hodnotenia historickej architektúry pre potreby pamiatkovej ochrany a obnovy. Témy prednášok prezentované na aktuálnych príkladoch poskytujú poslucháčovi základnú orientáciu v projektovej, metodicko-správnej a realizačnej praxi.

Informačný list