Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

STATUS

členka Pamiatkovej rady MK SR
členka Komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pracovný telefón:  57876354
Miestnosť č. : 214
Email:  magdalena.kvasnicova@stuba.sk
Konzultačné hodiny
utorok 10:00-11:00 hod alebo podľa dohody kontakt mailom

ŠPECIALIZÁCIA

architektonicko-historický výskum, urbanisticko-historický výskum, umeleckohistorický výskum, dejiny , teória, kritika a prax obnovy architektonických pamiatok, dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, moderná a súčasná sakrálna architektúra

ČLENSTVO

ICOMOS,
Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska

VZDELANIE

2010 - FA STU - docentka
2004 – FA STU - PhD.
1983 - FF UK, Veda o výtvarnom umení - PhDr.
1980 – FF UK Bratislava, Veda o výtvarnom umení -  historička umenia


VÝUČBA

VEDECKÁ ČINNOSŤ

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

VYBRANÉ PROJEKTY

AKTIVITY