Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Prednášková časť oboznámi poslucháča s historickým vývojom konštitutívnych prvkov stavebného interiéru: nosné a výplňové konštrukcie, ich  typologické, funkčné, štýlové, konštrukčné premeny. V praktickej časti si poslucháč v rámci workshopu v Banskej Štiavnici overuje a precvičuje teoretické vedomosti a zásady voľby optimálneho zásahu návrhom obnovy vybraného pamiatkovo chráneného interiéru. Súčasťou je spoločná prezentácia návrhov a diskusia.

Informačný list