Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Gestorka Ing. arch. Beata Polomová, PhD.

Predmet poskytuje priestor na získanie adekvátnych podkladov a na získanie komparačných  príkladov k riešeniu ateliérovej tvorby na Module M5.  Rozširuje vedomosti v oblasti obnovy pamiatok a novej tvorby v historickom prostredí prostredníctvom samostatnej a konzultovanej práce, exkurzie a prehlbujúcich prednášok . Zároveň preveruje verbálne schopnosti cez osobné prezentácie zadaní a diskusie.

Informačný list