Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

STATUS

ODBORNÝ ASISTENT

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pracovný telefón:+ 421 57276 350
Miestnosť č. : 209
Email:beata.polomova@stuba.sk
Konzultačné hodiny

utorok 9:00 – 10:00 hod.

ŠPECIALIZÁCIA

obnova pamiatok, prezentácia kultúrneho dedičstva
prezentácia historickej architektúry umelým osvetlením    
sakrálna architektúra, jej obnova a nové stavby             
industriálna architektúra, jej obnova      

ČLENSTVO

Autorizovaný architekt, Slovenská komora architektov
ICOMOS Slovensko
Člen hodnotiacej  komisie Ministerstva kultúry SR v Grantovom systéme Obnova kultúrnych pamiatok 2010 - 2014, 2017 -2018
Pamiatková komisia Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, člen 2000 -2008.
Liturgická komisia Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, sekcia pre sakrálne umenie a architektúru,  1997 – 2008

VZDELANIE

2004 - FA STU, 3. stupeň - PhD
1985 - SVŠT, pedagogické minimum
1983 - FA SVŠT, Ing. arch.


VÝUČBA

VEDECKÁ ČINNOSŤ

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

VYBRANÉ PROJEKTY

AKTIVITY