Prejsť na obsah
ÚSTAV DIZAJNU

Cena za dizajn, ako súčasť súťaže Cena dekana FAD STU, je udeľovaná za najlepšiu semestrálnu ateliérovú prácu v oblasti produktového a priemyselného dizajnu študentom odboru Dizajn na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislavy od roku 2018.

Súťažiť môžu ateliérové práce 1. a 2. stupňa štúdia, realizované počas uplynulého akademického roka (zimný aj letný semester) na FAD STU.

Ocenenie udeľuje odborná porota zložená z minumálne troch externých odborníkov a jedného tajomníka. Maximálne jeden člen môže byť z prostredia FAD STU a nikto z hodnotiteľov nemôže byť zároveň školiteľom niektorej z prihlásených prác.

Porota môže uceniť okrem hlavného ocenenia Cena za dizajn aj vedľajšie uznanie Odmena za dizajn.


Ocenené práce

-

Akademický rok 2019/20

-

Cena za dizajn : Odmena za dizajn : Odmena za dizajn
: Projekt FERREJIG
: Projekt Lavička pre Weinwurma
: Projekt Nôž, sekera, kresadlo
: Filip Mozdík : Bc. Lucia Suchá : Peter Lacko
: 3. ročník : 5. ročník : 3. ročník
: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. : prof. akad. soch. P. Paliatka : doc. akad. soch. P. Humaj

-

Akademický rok 2018/19

-

: Cena za dizajn : Odmena za dizajn : Odmena za dizajn
: Projekt Škoda Purity
: Experimentálne plavidlo
: Projekt TEMP RACE
: Bc. Peter Ťapajna
: Erik Rejta
: Jana Michalková
: 5. ročník
: 4. ročník
: 5. ročník
: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
: doc. akad. soch. P. Humaj

-

Akademický rok 2017/18

-

: Cena za dizajn : Odmena za dizajn : Odmena za dizajn
: Projekt ELA
: Projekt FAST Urban Concept
: Projekt Walle
: Vladimíra Maťašeová
: Bc. Marek Bartoš
: Paulína Kvaššayová
: 4. ročník
: 6. ročník
: 2. ročník
: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
: Mgr. art. Tibor Antony, ArtD.

-