Prejsť na obsah
ÚSTAV DIZAJNU
Prof. akad. soch. Peter Paliatka  Prof. Ilona Németh DLA. Doc. akad. soch. Peter Humaj
profesor profesorka docent
peter.paliatka@stuba.sk  ilona.nemeth@stuba.sk peter.humaj@stuba.sk
-
-
-
Doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. Doc. Ing. Peter Olah, ArtD. Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
docent docent vedúca ústavu
branislav.jelencik@stuba.sk peter.olah@stuba.sk michala.lipkova@stuba.sk
-
-
-
Mgr. art. Tibor Antony, ArtD. Ing. Michal Brašeň, ArtD. Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
odborný asistent odborný asistent, prodekan pre strategické
projekty, PR a sociálnu oblasť
odborný asistent
tibor.antony@stuba.sk
michal.brasen@stuba.sk
martin.balaz@stuba.sk
-
-
-
Mgr. art. Marián Králik, ArtD. Mgr. art. Monika Stacho, ArtD. Mgr. art. Radovan Pekník
odborný asistent odborná asistentka výskumný pracovník
marian_kralik@stuba.sk
monika.stacho@stuba.sk
radovan.peknik@stuba.sk
-
-
-
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.  Mgr. Jana Šimková
odborná asistentka, tajomníčka
pre medzinárodné vzťahy
 sekretariát
zuzana.turlikova@stuba.sk
 jana.simkova@stuba.sk

-

Interní doktorandi

-

Mgr. art. Ondrej Dóci MA Vlasta Kubušová Mgr. art. Lenka Kuricová
interný doktorand, 2.ročník interná doktorandka, 3.ročník interná doktorandka, 1.ročník
ondrej.doci@stuba.sk  vlasta.kubusova@stuba.sk  lenka.kuricova@stuba.sk
-
-
-
Ing. arch. Alexander Kupko Mgr. art. Miroslav Truben Mgr. art. Lea Turzáková
interný doktorand, 1.ročník interný doktorand, 3.ročník interná doktorandka, 1.ročník
alexander.kupko@stuba.sk miroslav.truben@stuba.sk lea.turzakova@stuba.sk
-
-
-
Mgr. art. Katarína Zbudilová
interná doktorandka, 3.ročník
katarina.zbudilova@stuba.sk 

-

Externí spolupracovíci

-

MA Vanda Gábrišová Mgr. art. Petra Huraiová MA Michal Jelínek
doktorandka v nadštandardnej dĺžke štúdia
doktorandka v nadštandardnej dĺžke štúdia
externý doktorand, 3.ročník
vanda.gabrisova@stuba.sk petra.huraiova@stuba.sk michal.jelinek@stuba.sk 
-
-
-
 
Akad. mal. Iveta Ledererová Mgr. art. Filip Maukš Mgr. art. Martin Mjartan
externá prednášajúca externý konzultant
doktorand v nadštandardnej dĺžke štúdia
qledererova@stuba.sk  filip.mauks@stuba.sk martin.mjartan@stuba.sk
-
-
-
   
Mgr. art. Soňa Otiepková Mgr. art. Zuzana Pergerová
Mgr. art. Maroš Schmidt
externá konzultantka doktorandka v nadštandardnej dĺžke štúdia externý doktorand, 1.ročník
sona.otiepkova@stuba.sk zuzana.pergerova@stuba.sk maros.schmidt@stuba.sk
-
-
-
 Mgr. art. Mária Šimková, ArtD. Ing. Petra Šištíková Mgr. art. Jaroslav Varga, ArtD.
 externá prednášajúca doktorandka v nadštandardnej dĺžke štúdia externý spolupracovník
 qsimkovam@stuba.sk petra.sistikova@stuba.sk jaroslav.varga@stuba.sk

-

Konzultačné hodiny

V tabuľke nájdete časy, ktoré majú pedagógovia vyhradené pre konzultácie so študentami nad rámec výuky. Konzultácie prebiehajú po osobnej dohode prostredníctvom nižšie uvedeného emailového kontaktu.

Pedagóg Konzultačné hodiny Kontakt
Mgr. art. Tibor Antony, ArtD. 10:00 – 11:00 | utorok tibor.antony@stuba.sk
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. 11:00 – 12:00 | utorok martin.balaz@stuba.sk
Ing. Michal Brašeň, ArtD. 15:30 – 16:30 | streda michal.brasen@stuba.sk
doc. akad. soch. Peter Humaj 11:30 – 12:30 | štvrtok  peter.humaj@stuba.sk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. 09:00 – 11:00 | utorok branislav.jelencik@stuba.sk
Mgr. art. Marián Králik, ArtD. 15:00 – 16:00 | štvrtok  marian_kralik@stuba.sk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. 16:00 – 17:00 | štvrtok  michala.lipkova@stuba.sk
prof. akad. soch. Peter Paliatka 15:00 – 16:00 | streda  peter.paliatka@stuba.sk
Mgr. art. Radovan Pekník 14:00 – 15:00 | pondelok  radovan.peknik@stuba.sk
Mgr. art. Monika Stacho, ArtD. 12:00 – 13:00 | utorok  monika.stacho@stuba.sk
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD. 13:00 – 14:00 | utorok  zuzana.turlikova@stuba.sk