Prejsť na obsah
Bellušove ateliéry (podnikateľské centrum)

Projekt: Univerzita Komenského v Bratislave
Autori: doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (Zodpovedný projektant, architektúra)
Spolupráca: Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (Interiérový dizajn), Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (Architektúra), Mgr. art. Adam Tóth (Interiérový dizajn)
Investor: Univerzita Komenského v Bratislave
Podlažná plocha: 190 m2
Návrh: 2020 - 2020
Realizácia: 2021 - 2022