Prejsť na obsah
Bellušove ateliéry (podnikateľské centrum)

Autori: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.,  prof. Ing. Veronika Kotradyová,PhD., Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Študenti: Bc. Márie Oravcová, Bc. Silvie Bohušová a Bc. Monika Vöröšová.

Spoločnosť ING oslovila FA STU s ponukou aby študenti 1 ročníka 2 stupňa štúdia odboru Interiérový dizajn vypracovali návrhy dizajnu rekonštrukcie kancelárií v objekte BBC5 na Plynárenskej ul. 5 v Bratislave. Úloha bola koncipovaná ako malá študentská súťaž. Zadanie obsahovalo požiadavky na  riešenia relax zóny, dvoch kuchyniek, open space pracoviska pre približne 100 osôb a množstvo nábytkových riešení. ING sa napokon rozhodlo pre kompiláciu troch konceptov. Návrh dispozície od Bc. Márie Oravcovej a koncepcie dizajnov častí interiérov od Bc. Silvie Bohušovej a Bc. Moniky Vöröšovej. Od investora prišla ponuka, aby školský projekt ďalej pokračoval a zmenil sa na projekt realizačný.

Kolektív autorov, zostavený z pedagógov a študentov ocenených prác, spracoval realizačný projekt a počas následnej realizácie vykonal autorský dozor. Na realizačnom projekte sa podieľali pedagógovia doc. Peter Daniel, prof. Veronika Kotrádiová, Ing. Dušan Kočlík a študentky Oravcová a Vöröšová.  Ukončenie projektu bolov  lete 2019.

Vznikol nový kancelársky priestor, ktorý umožňuje pracovať vo vysoko podnetnom prostredí. Pri návrhu sa kládol dôraz na umožnenie rôznorodej individuálnej aj skupinovej činnosti a vysokú schopnosť adaptability priestoru. Dizajn interiéru počíta aj s participáciou užívateľov, ktorí majú možnosť, vyhradenú časť svojho „teritória“, vizuálne individualizovať. Dizajn prvkov a použité materiály – smrekový masív, linoleum, prírodná plsť na čalúnení či živá zeleň nielen zlepšujú a oživujú pracovné prostredie, ale vytvárajú nový vizuálny štýl firmy, ktorý sa bude uplatňovať aj pri budúcich rekonštrukciách prevádzok.