Prejsť na obsah
Bellušove ateliéry (podnikateľské centrum)

Overovacia štúdia: Rozšírenie objektu školy, športová hala, revitalizácia areálu školy

Stupeň PD: Overovacia štúdia

Názov stavby: Základná škola Novoť
Objednávateľ: Obec Novoť

Miesto stavby: Obec Novoť 

Spracovateľský kolektív: Bellušove ateliéry, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava
Ing.arch. T Varga, PhD., Ing. Arch. L. Rypák, Ing. Arch. K. Volf

xxxxxxxx.