Prejsť na obsah
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

Vedúci ústavu:

Ing. Roman Rosina

Zástupca vedúceho ústavu:

 Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

Sekretariát:

Milada Kovácsová, 02 57276 452, 02 57276 343