Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská
Krátke informácie o profesnom vzdelávaní študentov:

Informácia o kurzoch

Informácia o kurzoch

 • B1: Vzdelávanie "Marketing a prezentaćné techniky" pre študentov dizajnu a architektúry
 • Obsahový a časový harmonogram

  Prednášky pre frekventantov vzdelávania

  Vzdelávanie je určené na zlepšenie komunikačných, prezentačných a manažérskych zrućností a získanie poznatkov z marketingu pre budúcich architektov a dizajnérov. Obsahuje poznatky z oblastí: komunikačné schopnosti /prezentačné techniky/, marketing pre dizajnérov, vyjadnávacie schopnosti, psychológia spotrebiteľa, kreatívny prístup ku riešeniu problémov a pod.

 • B2: Vzdelávanie "Nové formy vzdelávania" určený pre mladých vysokoškolských učiteľov
 • Obsahový a časový harmonogram

  Vzdelávanie obsahuje témy: ako navrhovať sylaby predmetov, metodológia výučby - implementácia poznatkov z andragogiky, prezentačné zručnosti - rétorika, zaangažovanosť, prezentácia učiva v zrozumiteľnej forme, správne dávkovanie zadaní, motivácia śtudentov k aktívnemu zapájania sa do diskusií.

 • B3: Vzdelávanie "Odborná komunikácia v anglickom a nemeckom jazyku" pre študentov
 • Obsahový a časový harmonogram

  Prednášky pre frekventantov vzdelávania

  Vzdelávanie v anglickom a nemeckom jazyku - odborná komunikácia