Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská
Krátke informácie o profesnom vzdelávaní študentov:

Informácia o kurzoch

Informácia o kurzoch

 • A1: Vzdelávanie "Základné technológie výroby nábytku a ostatných interiérových prvkov"
 • Vzdelávanie sa zameriava na zvýśenie kvalifikačného potenciálu budúcich dizajnérov, v ktorom pochopia technológiu výroby nábytku od spracovania základných materiálov až po montáž finálnych produktov. Záverečné fázy výroby si frekventanti overia rôznymi technikami spracovania dreva, kovov a plastov na tvorbe svojich vlastných modelov. Priamy kontakt študenta s materiálom prehlbuje zainteresovanosť pre daný obor, zlepšuje technické a remeselné zručnosti a zásadne ovplyvňuje schopnosť navrhovať funkćné interiérové prvky.

  Obsahový a časový harmonogram

  Prednášky pre frekventantov vzdelávania

 • A2: Vzdelávanie "Projektová príprava obnovy architektonických pamiatok"
 • Obsahový a časový harmonogram

  Obsahom vzdelávania je vývoj teórie a praxe ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva, s dôrazom na využívanie historickej architektúry v spoločensko-ekonomických podmienkach bratislavského regiónu. Vzdelávanie je zamerané aj na metodológiu obnovy kultúrneho dedičstva a jeho využitia pre ekonomický rozvoj.

 • A3: Vzdelávanie "Špecifické aspekty ochrany modernej architektúry"
 • Obsahový a časový harmonogram

  Prednášky pre frekventantov vzdelávania

  Vzdelávanie rozširuje znalosti o štruktúre domáceho moderného pamiatkového fondu. A to pochopenie totožných a odlišných parametrov tohto fondu v porovnaní s historickým fondom. Osvojenie si postojov nedirektívneho - na získanie participácie verejnosti a vlastníkov orientovaného spôsobu informovania o pamiatkových hodnotách a o možnostiach a výhodách ich ochrany.