Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Krátke informácie o jazykových kurzoch:

 • Angličtina pre zamestnancov
 • Kurz je zameraný na rozne komunikačné situácie: Predstaviť sa, Viesť zoznamovacie rozhovory, Porozprávať o sebe, Porozprávať o iných, Povolania, Hovoriť o počasí, Číslovky, Rozprávať sa o záľubách, Porozumieť jednoduchému textu; Porozumieť jednoduchším nahrávkam, Objednať si v kaviarni, Hovoriť o každodenných činnostiach, Nacvičiť rôzne zaužívané frázy, Písať jednoduché texty, Reagovať v rôznych každodenných situáciách; gramatické javy: Použitie prítomného času, Použitie prítom. priebehového času, Tvoriť otázky v prítomnom čase, Používať správne určitý a neurčitý člen, Používať modálne sloveso can/could, Používať niektoré predložky,Používať základné spojky, Tvoriť negáciu, Antonymá slovies a prídavných mien; odbornú terminológiu

  Ponuka kurzu na školský rok 2007/2008 (rtf)

  Lektor

  Mgr. Motešická Zuzana

  e-mail: motesicka@fa.stuba.sk

  Lektor

  Mgr. Archlebová Jarmila

  e-mail: archlebova@fa.stuba.sk

   

   

 • Angličtina pre doktorantov
 • Cieľom kurzu je poskytnúť PhD študentom možnosť zdokonaliť sa dôsledne v praxi písania odborných článkov, esejí. Kurz obsahuje množstvo konkrétnych cvičení s kontrolou ich spracovania. Dôsledná práca v tomto kurze vám umožní skvalitniť svoj odborný písomný prejav v anglickom jazyku

   

 • Angličtina pre 2. skupinu doktorantov
 • Cieľom kurzu je poskytnúť PhD študentom možnosť zdokonaliť sa dôsledne v praxi písania odborných článkov, esejí. Kurz obsahuje množstvo konkrétnych cvičení s kontrolou ich spracovania. Dôsledná práca v tomto kurze vám umožní skvalitniť svoj odborný písomný prejav v anglickom jazyku

  Ponuka kurzu na školský rok 2007/2008 (rtf)

  Lektor

  PhDr. Brečková Danica

  e-mail: breckova@fa.stuba.sk

   

 • Nemčina pre zamestnancov
 • Kurz je zameraný na bežné konverzačné témy, rozšírenie slovnej zásoby, systematizáciu gramatiky, písomnú komunikáciu a na rozšírenie odbornej terminológie

  Ponuka kurzu na školský rok 2007/2008 (rtf)

  Lektor

  PhDr. Záhorcová Jana

  e-mail: zahorcova@fa.stuba.sk