Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Krátke informácie o kurzoch IT technológií:

 • Kurz pre zamestnancov v oblasti využívania IT-CAD projektovania
 • A: CAAD – počítačová podpora architektonického navrhovania - Auto CAD

  Kurz je zameraný na základné zvládnutie práce s programom CAD 2006: Úvod do prostredia, Zadávanie polohy bodov, 2D kreslenie, Modifikácie, Nastavenie parametrov, Kreslenie 2D podorysu, 3D povrchové objekty, 3D telesá, Nastavenie UCS, Zobrazenia

   

  B: Multimediálna podpora tvorby - CorelDraw a Adobe Photoshop

  Kurz je zameraný na základné zvládnutie programov: Úvod do prostredia, Úprava fotografií (kolorovanie, retušovanie, fotomontáž, tieňovanie), Práca s krivkami, Práca s textom, Jednotlivé formáty, Príprava na tlač

  Lektor

  Ing. arch. Joklová Viera

  e-mail: viera.joklova@stuba.sk