Prejsť na obsah
Fakulta architektúry a dizajnu STU

V čele fakulty stojí dekan so svojimi prodekanmi. Volí ho samospráva a rovnako rozhoduje o podstatných záležitostiach fakulty.
Chod fakulty zabezpečuje dekanát  a mimo ústavov sú tu aj ďalšie pracoviská fakulty.
 

Výučbu zabezpečujú: