Prejsť na obsah
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry

Vedúci ústavu: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.

Sekretariát: kl.452, 02 54435091 (Milada Kovácsová, 02 57276343)

Pracovníci ústavu a konzultačné hodiny >>>


Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
  má ťažiskovú náplň v architektonickej tvorbe z hľadiska environmentálnych a ekologických princípov, zaoberá sa vzťahom architektúry a prostredia. S tým súvisí aj použitie alternatívnych stavebných technológií a alternatívnych stavebných materiálov. Tieto zložky sa vyučujú na jednotlivých predmetoch zamerania ústavu.

Ústav zabezpečuje výučbu v odbore architektúra v bakalárskom štúdiu (modul M6) a v inžinierskom štúdiu (zameranie EEVT-A6) vo forme prednášok, seminárov a ateliérovej tvorby, ako aj dalšiu výučbu jednotlivých predmetov. Pedagógovia ústavu pôsobia v štyroch vertikálnych ateliéroch:

vyucba

Partneri UEEA:

iEPD   http://ozartur.sk/wp-content/themes/artur/images/default-logo.png