Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Zápis si už absolvoval, tak vieš o čo ide. V budúcnosti, keď budeš prechádzať do ďalšieho ročníka, tak si najprv niekedy v máji či v júni predregistruješ predmety a následne zapíšeš sám. A to je všetko! Potom už treba ísť na študijné oddelenie pre potvrdenia o návšteve školy :)

doplnenie:  Zápis na štúdium
Každému študentovi by malo študijné oddelenie FAD v dostatočnom predstihu zaslať informácie o zápise na štúdium na Vami v prihláške uvedenú mailovú adresu. Pri nástupe na štúdium ŠO vystaví preukaz študenta (ISIC) a získate informácie na prihlásenie sa do ais / Akademický informačný systém/. Až po účasti na tomto zápise sa stávate študentom FAD STU a Vaše osobné údaje, ktoré ste zadali v prihláške na štúdium, sa prekopírujú do študijnej evidencie v AIS. Po zápise je nutné v AIS skontrolovať a potvrdiť správnosť osobných dát a dať súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak pri kontrole Vašich údajov zistíte chybu, je potrebné to hneď nahlásiť na ŠO a požiadať o opravu. Každý študent musí mať v AIS svoju fotografiu, rovnakú, aká bude použitá aj na Vašom študentskom preukaze. Zároveň je potrebné mať v AIS uvedené aj externú mailovú adresu a kontaktný mobilný telefón. Veľmi vhodné je nahlásiť na ŠO aj číslo Vášho účtu pre prípad, že Vám bude udelené mimoriadne, či motivačné prospechové štipendium.


Fakultný on-line zápis predmetov
Ďalší rok si študenti už zapisujú predmety samotní, prostredníctvom AIS. Prvý možný termín predzápisu je koncom mája/zač. júna a študenti sú o tom informovaní.

Zápisom si študent určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom, chce

absolvovať v nasledujúcom období štúdia, na ktorý sa zápis vzťahuje.

Študent si zapisuje predmety tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich úspešným absolvovaním, stačil v danom období na splnenie podmienky na pokračovanie v štúdiu.

V prípade, ak má študent záujem niektorý zo zapísaných predmetov neabsolvovať, môže požiadať ŠO o vymazanie zapísaného predmetu počas prvých 10 pracovných dní semestra. Neskoršie tento úkon nie je možné vykonať.