Prejsť na obsah
Ako (pre)žiť na FAD

Slúži priamo pre študentov FAD STU, vedie Vás počas celého Vášho štúdia a snaží sa byť pomocou a aj oporou študentom /verte, že niekedy aj pedagógom :)/, takž nie je vôbec hanbou sa tam pýtať, sťažovať. 

Každý ročník štúdia je pridelený jednej pracovníčke s vysokoškolským vzdelaním a tá Vás bude sprevádzať počas celého Vášho štúdia a časom bude o Vás a vašom napredovaní vedieť veľa. Verte, že ak máte problém, zastavte sa u nich počas úradných hodín a pomôžu Vám alebo budú hľadať riešenie či posunú informácie pani prodekanke či koordinátorovi pre študentov so špecifickými problémami. 
Ak nemôžete prísť, tak im napíšte na: 
study.fad@stuba.sk


doplnenie:
Študijné oddelenie /ŠO/ 

má na starosti administratívne a organizačné záležitosti študentov a ich štúdia. Zaisťuje agendu od prijímacie konania, imatrikulácie, kontrolu študijných výsledkov až po záverečné skúšky a promóocie.

Každému študentovi, ktorý nastupuje do prvého ročníka na FAD je pridelená študijná referentka, ktorá ho sprevádza celým jeho štúdiom. Na pridelenú referentku je možné sa obracať /osobne, mailom, telefonicky/ s požiadavkami na získanie potvrdení či informácií o štúdiu alebo so žiadosťami súvisiacimi so štúdiom na FAD, ako aj s problémami, ktoré študentovi bránia v riadnom štúdiu, a to počas celého štúdia v stránkových hodinách. Prosíme o dodržiavanie týchto určených hodín, nakoľko mimo nich študijné oddelenie spracováva ostatné záležitosti, na ktoré sa  musí dôkladne sústrediť.